Zaprawieni na sucho – profesjonaliści na start!

Rozwój współczesnych technologii nie omija budownictwa. Ciągle jednak pewne kwestie należy powierzyć fachowcom. Jednym ze sposobów na podniesienie kwalifikacji jest prowadzony w Wienerberger proces certyfikacji wykonawców w zakresie technologii Porotherm Dryfix.

Wienerberger od wielu lat szkoli wykonawców i kształci uczniów zawodowych szkół budowlanych, natomiast od 2016 roku prowadzi program certyfikujący dla murarzy specjalizujących się w technologii Porotherm Dryfix.

Proces certyfikacji nie ogranicza się do szkolenia. Jest to cykl spotkań, na których kładzie się nacisk przede wszystkim na umiejętności praktyczne. Elementem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu jest weryfikacja wiedzy w praktyce - na budowie. Dokonuje jej Doradca Techniczny Wienerberger. Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu budowy, wykonawca otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.

Najlepsi z najlepszych - Certyfikowani Wykonawcy Porotherm Dryfix spotkali się 8 czerwca w malowniczym Folwarku Łochów.

...