1

Oczyszczalnie ścieków - posesjonaci

Marek - Czytelnik Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2021 r.
Oczyszczalnia ścieków: z drenażem rozsączającym. Elementy składowe - dwukomorowy osadnik gnilny z tworzywa sztucznego, o pojemności 2,5 m3; studzienka rozdzielcza; poletko filtracyjne z trzema perforowanymi rurami drenażowymi o długości 14 m i trzema kominkami odpowietrzającymi. Grunt: piaszczysty, przepuszczalny. Liczba stałych mieszkańców: 2 osoby.
Man icon Lilianna Jampolska
Lidka - Członkini Klubu Budujących Dom, hydroponiczną oczyszczalnię użytkuje od 2013 r.
Oczyszczalnia ścieków: hydroponiczna, z plastikowym i keramzytowym złożem biologicznym, porośniętym roślinnością. Elementy składowe - rura kanalizacyjna o średnicy 160 mm; dwukomorowy żelbetowy osadnik gnilny o pojemności 10 m3 (w drugiej komorze przepompownia); główny reaktor o pojemności 5 m3, zbudowany na zasadzie koncentrycznych rowów cyrkulacyjnych ze złożem filtracyjnym (ma formę walca o średnicy i wysokości 2 m, jest wykonany z tworzywa sztucznego i wypełniony rozmaitymi filtrami), rosną na nim rośliny wodne, m.in. kosaćce wodne; kaskada z elementów betonowych jako odbiornik oczyszczonej wody. Grunt: ilasty. Liczba stałych mieszkańców: 2 osoby.
Man icon Lilianna Jampolska
Ania i Bartek - Członkowie Klubu Budujących Dom, biologiczną oczyszczalnię użytkują od 2020 r.
Oczyszczalnia ścieków: certyfikowana biologiczna z osadem czynnym; norweska opatentowana technologia oczyszczania VFL; efektywność oczyszczania 98,2% (BZT5). Elementy składowe - cylindryczny, sześciokomorowy zbiornik (m.in. z komorą beztlenową, napowietrzania, klarowania końcowego, retencyjną), wykonany ze wzmocnionego polipropylenu; dyfuzory drobnopęcherzykowe do napowietrzania; pompa mamutowa; elektroniczny regulator itp. Grunt: ilasty, okresowo podmokły. Liczba stałych mieszkańców: 2.
Man icon Lilianna Jampolska
Magda - Czytelniczka Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię użytkuje od 2010 r.
Oczyszczalnia ścieków: z drenażem rozsączającym, lokalizacja na górce. Elementy składowe - dwukomorowy osadnik gnilny o pojemności 3 m3, wykonany z polietylenu, w I komorze kosz filtracyjny z kształtkami z tworzywa sztucznego; studzienka rozdzielcza; poletko filtracyjne z sześcioma perforowanymi rurami drenującymi o średnicy 110 mm i długości 7 m, trzy kominki napowietrzające. Grunt: przepuszczalny, jak na morenie czołowej. Liczba stałych mieszkańców: 4 osoby.
Man icon Lilianna Jampolska
Budujemy Dom
14,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowicie za darmo!
Bez szamba i kanalizacji
Właściciele domów, mieszkający na terenach, na których MPZP nie zabrania budowania przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni koniecznie rozważyć założenie u siebie tego rodzaju urządzenia, zamiast szczelnego szamba. Argumenty "za" przedstawili nasi Rozmówcy.
Man icon Lilianna Jampolska
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT