Sebastian - Czytelnik Budujemy Dom, oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2015 r.

Grunt: niejednorodny, piaszczysty i gliniasty.

Oczyszczalnia ścieków: drenażowa z biologicznymi pakietami rozsączającymi (szwedzka technologia z filtrem biologicznym, materiałem nośnym dla bakterii są 4 pakiety z pofałdowanej geowłókniny). Osadnik gnilny o pojemności 2 m3, przepływ dzienny 0,6 m3/dzień.

Liczba stałych mieszkańców: 3 osoby.

Decyzja: Brat żony założył przy domu oczyszczalnię ścieków, porozmawialiśmy z nim o korzyściach i obsłudze, a potem wybraliśmy takie samo rozwiązanie u siebie, w nowym domu. Nowoczesny szwedzki system biologicznego oczyszczania jest prosty - w zbiorniku nie ma pomp napowietrzających i przepychających ścieki, wstępnie oczyszczone spływają przez dren na specjalne pakiety rozsączające. Pakiety ułożone są szeregowo za zbiornikiem i zastępują tradycyjne poletko filtrujące z długimi perforowanymi rurami.

Oczyszczalnia jest zakopana w podłożu, widoczna jest tylko pokrywa osadnika gnilnego oraz kominek napowietrzający nad złożem filtrującym ze specjalnymi pakietami.
Oczyszczalnia jest zakopana w podłożu, widoczna jest tylko pokrywa osadnika gnilnego oraz kominek napowietrzający nad złożem filtrującym ze specjalnymi
...