STOP SMOG: kampania STIEBEL ELTRON

SMOG: EFEKT DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA

Smog jest nienaturalną mgłą, która powstaje wskutek działalności człowieka. Co nas truje? Fabryki, spaliny samochodowe, palenie węglem, drewnem, śmieciami i innymi paliwami stałymi w piecach. Zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie odczuwalne w bezwietrzne dni, ponieważ brak wiatru uniemożliwia rozrzedzenie się mgły smogowej.

Początek sezonu grzewczego oznacza konieczność ogrzewania, a dymiące kominy to nasza codzienność. Do powietrza, którym oddychamy, dostaje się zwiększona ilość pyłów PM10 i PM2,5. Oddychanie fatalnym powietrzem wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Pyły PM2,5 są drobniejsze i bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu od pyłów PM10. Docierają do układu oddechowego oraz krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. W takiej sytuacji wszelkie formy aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie uprawianie sportu są odradzane.

Bezpośrednie i pośrednie efekty smogu są zatrważające: wzrost zachorowań na alergię, astmę,

...