Pompa na wiele sposobów

Pompa ciepła nie jest prostym zastępnikiem kotła. To urządzenie znacznie bardziej uniwersalne. Może ogrzewać, chłodzić, albo tylko podgrzewać c.w.u. Pobiera ciepło z ziemi, wody lub powietrza, co z kolei oznacza zupełnie inny zakres prac przy jej zakładaniu.

Pompa ciepła to bardzo specyficzne urządzenie grzewcze. Ona sama nie wytwarza ciepła, lecz jedynie pobiera je z otoczenia i przekształca w użyteczną dla nas postać. Wówczas przekazuje je do instalacji c.o. albo ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Do działania potrzebuje jednak prądu. Nie piszemy tego żeby snuć rozważania teoretyczne. Chodzi o uświadomienie potencjalnemu inwestorowi podstawowych różnic pomiędzy pompami ciepła i kotłami grzewczymi.

POMPA TO NIE KOCIOŁ

Zarówno kocioł jak i pompa ciepła ogrzewają budynek, jednak robią to w zupełnie inny sposób.

Po pierwsze, pompa większość oddawanego ciepła czerpie z otoczenia domu - gruntu, wody lub powietrza (ewentualnie z powietrza wewnętrznego). Nazywa się je źródłem dolnym. Ich temperatura ma

...