Kasia i Mariusz - Członkowie Klubu Budujących Dom, oczyszczalnię ścieków użytkują od 2005 r.

Grunt: piaszczysty, przepuszczalny, lokalizacja na górce.

Oczyszczalnia ścieków: biologiczna z osadem czynnym. 8 m za wielokomorowym zbiornikiem (m.in. z komorą napowietrzania, pompą) jest studnia rozprowadzająca oczyszczone ścieki po filtrze piaskowym w gruncie (pod studnią).

Liczba stałych mieszkańców: na początku 10 osób, obecnie mniej.

Decyzja: w naszej miejscowości zabudowa jest rzadka, więc nie opłaca się prowadzić sieci kanalizacyjnej. Kilkanaście lat temu gmina przystąpiła do programu unijnego, propagującego przydomowe oczyszczalnie ścieków i rozpoczęła werbowanie chętnych. Zgłosiliśmy się szybko z kilku powodów. Po pierwsze, dziesięć osób w mig zapełniało szambo i wydawaliśmy dużo na jego wywóz. Po drugie - gmina zaoferowała korzystne dopłaty. Za proponowany model zapłaciliśmy jedną czwartą wyjściowej ceny. Koszt zamortyzował się w rok!

Studzienka rozprowadzająca, pod nią znajduje się filtr żwirowo-piaskowy.
Studzienka rozprowadzająca, pod nią znajduje się filtr żwirowo-piaskowy.

Rady i przestrogi:

- Warunki do montażu takiego urządzenia są u nas idealne

...