Efektywne odprowadzenie wody z dachu

Obecnie większość systemów rynnowych gwarantuje nawet kilkudziesięcioletnią trwałość, ale te zakładane dawniej zwykle po kilkunastu latach trzeba naprawić lub wymienić. Na ogół wykonuje się to przy okazji remontu pokrycia, choć można również rynny wymienić oddzielnie. Najlepiej zlecić to doświadczonemu dekarzowi.

Zwykle usterki na dachu i niedrożność w rynnach (wypełnianie się wodą i niekontrolowane przelewanie) pojawiają się miejscowo i zauważamy je podczas intensywnych deszczów. Na ogół są one skutkiem niefachowego montażu i zaniedbań w zabiegach konserwacyjnych (rynny trzeba systematycznie czyścić).

Nawet drobnych uszkodzeń nie wolno bagatelizować, ponieważ spływająca na ściany woda może zniszczyć elewację i przyczynić się do rozwoju pleśni i innych grzybów wewnątrz domu. Długotrwałe działanie wody osłabia też konstrukcję, co w skrajnych przypadkach może zakończyć się katastrofą budowlaną.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Ponieważ przepustowość systemów rynnowych z czasem słabnie, i dotyczy to

...