Ograniczenie hałasu od klimakonwektorów przy pomocy izolacji ArmComfort AB Alu i AB Alu Plus

W dużych obiektach biurowych często instalacja klimatyzacyjna musi zapewnić komfort cieplny dla przestrzeni pozbawionych sufitów podwieszonych lub posiadających je tylko w postaci wysp. Jeżeli projektowany system klimatyzacji posiada klimakonwektory wentylatorowe, to generowany przez nie hałas może przewyższać dopuszczone normami poziomy.

Klimakonwektory wentylatorowe stosowane są w budownictwie od wielu lat, głównie w dużych obiektach, biurowcach, galeriach handlowych, hotelach. Są to sprawdzone urządzenia o małej bezwładności cieplnej, która wynika z zastosowanego u nich wentylatora. Wentylator ten wymusza cyrkulację powietrza. W przypadku zastosowania wielu urządzeń w klimatyzowanej przestrzeni, hałas od urządzeń powinien być dodatkowo ograniczany. Ciekawym rozwiązaniem może być zastosowanie izolacji akustycznej z rodziny ArmaComfort AB firmy Armacell na obudowach klimakonwektorów wentylatorowych.

Do wyboru mamy dwa produkty izolacyjne w klasie reakcji na ogień B-s1,d0. Jest to

...