Płot, furtka i brama wjazdowa

Docelowe ogrodzenie na ogół jest na końcu listy prac zaplanowanych jako część inwestycji pt. stawianie własnego domu. W przypadku nowo kupionych parceli, zwykle przewiduje się jeszcze przed budową otoczenie ich terenu tanią siatką, a dopiero po przeprowadzce wzniesienie bardziej solidnego parkanu. Często prowizorka zostaje na długi lata, bo wykonanie efektownego ogrodzenia - z furtką i bramą wjazdową z napędem - sporo kosztuje.

Najlepiej ogrodzenie zaplanować już na etapie projektowania budynku, by pasowało do architektury domu i stylu zagospodarowania ogrodu. Przedtem należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie znajdziemy w nim nakazów, możemy wybrać dowolny płot.

Budowy ogrodzenia do wysokości 2,2 m nie trzeba zgłaszać w starostwie. Powinno się jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami, ogrodzenie:

  • nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicę;
  • nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt - zabrania się
...