Potrzebujemy ciszy!

Życie w domu ma różne oblicza. Czasami wypełnia go gwar gości zaproszonych na przyjęcie, albo krzyki rozbrykanych dzieci. Ale niekiedy musi być naszym azylem, miejscem, w którym szukamy ciszy i spokoju. Dlatego tak ważna jest jego izolacyjność akustyczna. W hałasie nie da się przecież odpocząć, skupić, pracować umysłowo.

O ochronie przed hałasem inwestorzy nie myślą zwykle ani na etapie przygotowywania budowy, ani w jej trakcie. Nie poświęcono jej też za wiele uwagi w przepisach dotyczących budynków jednorodzinnych. A przecież komfort akustyczny ma kluczowe znaczenie dla jakości naszego życia.

Dlatego tak ważna jest izolacyjność akustyczna przegród, czyli zdolność do zatrzymania (odbicia, pochłonięcia) fali dźwiękowej, docierającej do budynku z zewnątrz, lub rozchodzącej się między pomieszczeniami.

Opisuje ją wyrażany w decybelach (dB) wskaźnik Rw, który pokazuje, o ile zostanie wyciszony dźwięk po drugiej stronie przegrody. Im jego wartość większa, tym lepiej. Jednak dla naszego

...