Nowy, bezpieczniejszy sposób na ochronę rur przed zamarzaniem

Od niedawna dostępne są na rynku niskodymne, bezhalogenowe samoregulujące systemy nVent RAYCHEM XL-TRACE do ochrony przed zamarzaniem rur z wodą, instalacji przeciwpożarowych i tryskaczy oraz utrzymania drożności rur kanalizacyjnych. Przewody są dostępne w 4 wersjach, o mocy: 10, 15, 26 i 31 W/m.

Dzięki użytym materiałom zgodnym z najnowszymi normami (IEC61034-2 oraz IEC62395) zredukowano emisję dymu o 90%, dodatkowo przewody mają właściwości samogasnące. Jest to obecnie najbezpieczniejsze rozwiązanie dostępne na rynku stosowane w budownictwie mieszkaniowym oraz obiektach użyteczności publicznej.

www.nVent.com