KRISPOL firmą 30-Lecia Wolności Gospodarczej w Polsce

Tegoroczna gala plebiscytu WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców miała miejsce w Hotelu AIRPORT OKRĘCIE w Warszawie, 26 października. Kapituła konkursu uhonorowała firmy, które wyróżniają się na polskim rynku. Wśród nagrodzonych znalazł się KRISPOL, europejski producent stolarki otworowej.

Plebiscyt WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców za główny cel stawia sobie upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. Przez lata nagroda stała się symbolem jakości, rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej i jest przyznawana przedsiębiorstwom, które mają wyjątkowe zasługi dla polskiej gospodarki.

KRISPOL otrzymał tytuł Firmy 30-lecia Wolności Gospodarczej. To tym ważniejsze wyróżnienie, że niebawem przedsiębiorstwo będzie świętowało swoją rocznicę. - Kiedy KRISPOL rozpoczynał działalność blisko 30-lat temu, sytuacja w Polsce diametralnie odbiegała od tej obecnej. Czujemy się

...