Gazela Biznesu dla ELEKTRY

Po raz kolejny Elektra została wyróżniona tytułem Gazeli Biznesu potwierdzając swoją pozycję w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

Gazele Biznesu - to ranking najszybciej rozwijających się małych i średnich firm. Pierwsza jego edycja odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Aby otrzymać tytuł, firma musi przez trzy lata z rzędu zwiększać obroty i osiągać zysk. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki uzyskane w latach 2015, 2016 i 2017.

O tytuł Gazeli Biznesu może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2015 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś;
  • w roku bazowym 2015 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych;
  • w latach 2015-2017 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży;
  • w latach 2015-2017 ani razu nie odnotowała
...