Z miedzi czy plastiku?

W każdym domu potrzebujemy rur do ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania. Niekiedy także do kolektorów słonecznych. W budynkach jednorodzinnych tych ze stali prawie się już nie stosuje. Pozostaje niełatwy wybór pomiędzy miedzią i różnymi tworzywami sztucznymi.

Miedź to materiał uniwersalny. Zrobione z niej rury występują wprawdzie w kilku odmianach, np. jako sztywne lub giętkie, z powłoką z tworzywa lub bez niej, ale podstawą jest zawsze miedź czysta przynajmniej w 99%. Za to pod hasłem plastik kryją się bardzo rozmaite tworzywa sztuczne, diametralnie różniące się nie tylko stopniem elastyczności, lecz np. odpornością na wysoką temperaturę. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, który materiał jest najlepszy. Każdy ma mocne i słabe strony. Najważniejsze, żeby stosować go świadomie, przestrzegając wymogów wynikających z jego szczególnych cech.

RODZAJE RUR I POŁĄCZEŃ

Rury miedziane występują w trzech podstawowych rodzajach różniących się stopniem twardości:

  • miękkie - w zwojach;
  • półtwarde - w
...