Zmiana dłużnika po rozwodzie

Podczas małżeństwa kupiliśmy z mężem dom, który sfinansowaliśmy z kredytu. Obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu, po którym chciałam zostać w tym domu i samodzielnie spłacać resztę rat. Jak rozwiązać sprawę formalnie?

Po rozwodzie kredyt hipoteczny obciąża w dalszym ciągu oboje małżonków. Jeśli małżonek, który ma spłacać kredyt (czyli Pani), nie będzie tego robić w terminie, bank może zwrócić się o spłatę do drugiego małżonka (Pani byłego męża). Aby przejąć kredyt, powinna się Pani zwrócić do banku. Jeżeli bank ustali, że bez obaw dla własnego interesu może dokonać powyższej zmiany (Pani zdolność kredytowa jest wystarczająca), sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego nastąpi zmiana dłużnika. Poniekąd od dobrej woli banku zależy, czy zwolni z długu byłego małżonka.