Odwadnianie powierzchni - jak bezpiecznie i skutecznie odprowadzić wodę

Do bezpiecznego użytkowania pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci lub czasowe zalewanie, takich jak łazienki lub pomieszczenia położone poniżej poziomu zalewania, niezbędna jest instalacja skutecznie i niezawodnie odprowadzająca wodę z powierzchni posadzki.

W większości sytuacji podstawowy element w takich miejscach stanowią właściwie dobrane i odpowiednio zabudowane wpusty kanalizacyjne. Poza walorami estetycznymi kluczowym kryterium przy wyborze rozwiązania powinna być funkcjonalność oraz możliwość wygodnego użytkowania i eksploatacji wpustu. Najistotniejsze kwestie stanowią tu szczelność oferowanego odpływu oraz możliwość czyszczenia syfonu. Przeoczenie tych cech podczas wyboru rozwiązania może skutkować późniejszą, bardzo kłopotliwą i kosztowną, wymianą całego odwodnienia z powodu trwałego zapchania syfonu lub nieszczelności produktu.

Zagadnienie odwadniania często dotyczy jednak także złożonych problemów w infrastrukturze obiektu. Chociażby tam, gdzie pomieszczenia

...