Kupno nieruchomości od komornika

Zainteresowała mnie możliwość kupna domu od komornika. Jak wygląda taka procedura?

Nieruchomość zajęta przez komornika ulega sprzedaży przez licytację publiczną. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od:

  • uprawomocnienia się opisu i oszacowania wartości nieruchomości;
  • uprawomocnienia się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.

Komornik ogłasza licytację przez publiczne obwieszczenie, które zamieszcza na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Znajdą się tam informacje dotyczące:

  • oznaczenia nieruchomości (jej adres lub numer ewidencyjny działki gruntu);
  • czasu i miejsca licytacji;
  • sumy oszacowania i ceny wywołania;
  • wysokości rękojmi (wynosi ona jedną dziesiątą sumy oszacowania, przy czym należy ją uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom się ją zwraca.

Najniższa kwota, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej

...