Ściany i stropy

Budynek złożony jest z wielu elementów, między innymi ze ścian i stropów. To one w dużej mierze wpływają na układ funkcjonalny oraz jego właściwości - zarówno pod względem architektonicznym, konstrukcyjnym jak i fizyki budowli. Błędy popełnione przy wykonywaniu tych elementów mogą mieć poważne konsekwencje.

Większość ścian muruje się według znanych od lat zasad. Mimo to błędy podczas ich stawiania nie są rzadkością, szczególnie przy korzystaniu z nowych technologii, gdy sposób nakładania zaprawy jest ściśle określony i nie wypełnia się spoin pionowych. Najczęściej niedoróbki wynikają z rutyny, braku wiedzy i doświadczenia wykonawców.

Błędy mogą też się pojawić przy budowie stropów. W przypadku żelbetowych, gęstożebrowych, i niekiedy również półprefabrykowanych, konieczne są prace szalunkowe, zbrojarskie, zalewanie szalunku betonem, pielęgnacja świeżo wykonanych elementów oraz ich rozszalowanie. To dość trudne czynności, zwłaszcza dla niedoświadczonych robotników.

Zarówno w przypadku

...