Prace budowlane zagrażające sąsiednim nieruchomościom

Mój dom stoi na wzniesieniu. Sąsiad zaczął stawiać swój dom i wykopy pod fundamenty robi koparką w taki sposób, że grozi to naruszeniem nieruchomości na mojej posesji. Twierdzi on, że skoro uzyskał pozwolenie na budowę, to wolno mu takie prace prowadzić - czy ma rację?

Właścicielowi nie wolno wykonywać robót ziemnych w sposób zagrażający utratą oparcia nieruchomościom sąsiednim. Aby ten zakaz obowiązywał, nie jest potrzebna pewność utraty oparcia, ale wystarczy, że w konkretnych okolicznościach można spodziewać się, że dokonywane prace spowodują utratę oparcia przez sąsiedni grunt, przy czym niebezpieczeństwo to nie musi być bezpośrednie, bliskie (wystarczy zagrożenie).

Przez pojęcie „oparcie” należy rozumieć nie tylko umocnienie pionowe, które sąsiadujące ze sobą grunty wzajemnie sobie udzielają, lecz także oparcie poziome, które dają poziome warstwy ziemi.

Przepis ten zakazuje wykonywania robót ziemnych, grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia nawet w odległej

...