Małe bez formalności

Mała architektura ogrodowa to niewielkie obiekty, zwiększające funkcjonalność otoczenia domu lub je upiększające. Zaliczamy do niej np. posągi, oczka wodne, murowane grille, huśtawki, pergole. Pewne problemy pojawiają się przy klasyfikacji altan. Generalnie, stawiając obiekty małej architektury na terenie prywatnym, nie trzeba załatwiać żadnych formalności.

W myśl prawa, obiekty budowlane dzielą się na budynki, budowle i obiekty małej architektury. Te pierwsze są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, mają fundamenty i dach. Budowle to obiekty nienależące do dwóch pozostałych kategorii - obiekty liniowe (drogi, linie kolejowe, wodociągi), lotniska, mosty, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, budowle ziemne, obronne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu itd.

Za obiekty małej architektury uznaje się obiekty niewielkie, w szczególności:

  • kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury;
  • posągi, wodotryski i inne obiekty
...