Podwieszany sufit schodkowy

Chciałbym w wysokim na 3,5 m pomieszczeniu zbudować schodkowy sufit podwieszany, tworzący 25 cm uskok z krawędziami wygiętymi w łuk. Jak uzyskać taką konstrukcję?

Wykonanie samej konstrukcji nośnej schodkowego sufitu podwieszanego nie będzie trudne. Trzeba jedynie zagęścić rozstawienie profili nośnych do 40 cm, by ułatwić zamocowanie krzywoliniowych pasów tworzących schodki. Metalowe profile sufitowe CD - po wyznaczeniu linii ich przebiegu - przytwierdza się do sufitu w odstępach nie większych niż 90 cm, za pomocą metalowych dybli bądź tulei rozprężnych. Jako zawiesia do profili służą uchwyty wieszakowe z drutem mocującym o dobranej długości. Na krawędzi planowanego schodka profil trzeba naciąć, załamać do góry i obciąć na wysokość stopni sufitowych. Załamanie profilu stabilizuje się blachowkrętami, wkręconymi w boczne ścianki zagięcia, a z kawałka blachy robi się łącznik kątowy, skręcony z profilem na wyższym poziomie.

W poszyciu z płyt g-k należy ukształtować ich krawędzie zgodnie z

...