Ładne i trwałe

Wybierając pokrycie nie kierujmy się wyłącznie jego estetyką i ceną. Weźmy pod uwagę również inne parametry. Niekiedy dachówki okazują się zbyt ciężkie na wzniesioną już więźbę. Innym razem upatrzonego pokrycia nie da się zastosować przy niewielkim spadku połaci.

Obecnie dachy kryjemy głównie dachówką (ceramiczną i betonową), blachą (płaską i profilowaną) oraz materiałami bitumicznymi. Pokrycia naturalne - strzecha, gont drewniany - niegdyś powszechnie wykorzystywane, dziś uchodzą za kosztowną ekstrawagancję.

Jeżeli materiał wybieramy przed wybudowaniem domu - mogłoby się wydawać, że nic nas nie ogranicza. Warto jednak sprawdzić, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narzuca koloru albo kształtu dachu (np. tego, że ma być dwuspadowy o kącie nachylenia 40-45°). Poza lokalnym prawem, możliwość zastosowania danego pokrycia może ograniczać jego waga, szczelność i sztywność. Wszak nie każdy materiał nadaje się na każdą więźbę.

ODPOWIEDNIE PARAMETRY

Ze względu na wagę,

...