Budownictwo pod lupą ekspertów

7 listopada ubiegłego roku w Warszawie odbyła się 21. edycja konferencji Monitoring Rynku Budowlanego. Wydarzenie było zorganizowane przez ASM i Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Podjęto temat budownictwa w szerokim zakresie, a wśród prelegentów znaleźli się zarówno eksperci ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, jak i eksperci zewnętrzni.

Wśród 100 uczestników znaleźli się producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, deweloperzy, stowarzyszenia branżowe i media. Eksperci na podstawie danych po III kwartale 2018 r. nakreślili aktualną kondycję sektora oraz ogłosili prognozy dla budownictwa inżynieryjnego, niemieszkalnego i mieszkaniowego.

Przedstawiono aktualne trendy i obszary mogące odgrywać kluczową rolę w koniunkturze. Branża budowlana przeżywa prawdziwy boom. Od początku roku odnotowywane są wzrosty wartości produkcji budowlano-montażowej zarówno w budownictwie mieszkaniowym, niemieszkalnym, jak i

...