Aplikacja fischer Professional - doradca klienta

W Polsce smartfon posiada obecnie 62% ludności, co stanowi ponad 24 miliony posiadaczy smartfonów. Niemal co trzeci użytkownik na co dzień korzysta z co najmniej dwóch smartfonów. Jesteśmy społeczeństwem informatycznym.

Dla porównania u naszego sąsiada - w Niemczech na początku 2019 r. było około 65 milionów użytkowników smartfonów (według badań Statista Digital Market Outlook). Do 2023 roku w tym kraju powinno być ponad 69 milionów użytkowników. W Stanach Zjednoczonych przewiduje się aż 286 milionów użytkowników smartfonów w 2023 roku, a w Chinach nawet ponad 868 milionów. Oczekuje się, że odsetek w kolejnych latach będzie rósł, ale już z mniejszą dynamiką. W Polsce smartfon posiada obecnie 62% ludności, co stanowi ponad 24 miliony posiadaczy smartfonów. Niemal co trzeci użytkownik na co dzień korzysta z co najmniej dwóch smartfonów. Jesteśmy społeczeństwem informatycznym.

Nawet ponad 5 milionów pracowników budowlanych w całych Niemczech jest dziś w większości mobilnych w miejscu

...