Hydroizolacja dachów płaskich w praktyce

Już od zarania ludzkości człowiek potrzebował ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Najpierw garstki koczowniczych plemion szukały jaskiń, kolejny etap naszego rozwoju to pierwsze, prowizoryczne chaty. Właśnie ten moment, czyli świadoma budowa „pierwszego domu” to początek ewolucji dachów płaskich. Pierwsza ludzka budowla pokryta była bez wątpienia pokryciem płaskim, które następnie ewoluowało i często było zastąpione dachem skośnym.

Ewolucja ta, to wynik jednego czynnika, który eliminował pokrycia płaskie (mała szczelność pokrycia). Ludzkość jednak nie zapomniała o tym sposobie wykonywania budowli i uszczelnianie powierzchni płaskich zaczęło stawać się „sztuką tajemną” wykonywaną przez wąskie grupy pierwotnych specjalistów. Odpowiednie plecenie gałązek, mieszanie ich z liśćmi, dodawanie gliny do pokrycia i w końcu odkrycie „bitumu” (około 5000 lat temu) spowodowało, że dzisiaj „wiedza tajemna” przekształciła się w dyscyplinę naukową, praktykowaną na całym świecie przez rzeszę

...