Warunki Techniczne 2021 to zmiany na dobre

Zmiany zachodzące w nowych Warunkach Technicznych na 2021 rok przyniosą nie tylko poprawę jakości życia, efektywności ekonomicznej, warunków środowiskowych, lecz także poprawę szeroko rozumianej kwestii odpowiedzialności społeczno-środowiskowej. Oszczędności w sferze czysto ekonomicznej płynące ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię są oczywiste. Zastosowanie nowych, energooszczędnych rozwiązań prowadzi do mniejszego zużycia energii i mniejszych rachunków za ogrzewanie domu w każdym kolejnym roku począwszy od 2021.

Mniejsze zapotrzebowanie na energię, to również mniejsze zużycie surowców naturalnych oraz mniejsza emisja substancji szkodliwych do atmosfery i środowiska. Produkty powstałe w wyniku przetwarzania paliw kopalnych w energię często nie dadzą się przetworzyć i zutylizować bez ogromnych nakładów finansowych. Dlatego każdy kierunek zmian, który ma na celu ograniczyć przetwarzanie surowców kopalnych w energię jest słuszny i pożądany. Większe nakłady na zwiększenie

...