ERGOLID EKO - bezpieczny płyn do instalacji solarnych

Cieszące się coraz większym zainteresowaniem zestawy solarne zapewniają nieograniczone możliwości ogrzewania budynków i wody użytkowej. Taka inwestycja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, korzyści ekonomiczne przynosi dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, warto zatem już na starcie zadbać o jej sprawne i długie działanie napełniając specjalistycznym roztworem, który skutecznie i bezpiecznie będzie przenosił ciepło z kolektora słonecznego do wymiennika.

Warto porównać produkty na rynku i wybrać ten, który posiada dobre parametry fizyko-chemiczne i odpowiednie stężenie. Taki produkt musi dodatkowo spełniać szereg kryteriów, m.in. być neutralny korozyjnie i zabezpieczać przed rozwojem życia biologicznego wewnątrz instalacji.

Boryszew jako pierwszy w Polsce wprowadził do sprzedaży wyspecjalizowane płyny instalacyjne, które również doskonale sprawdzają się w układach solarnych. Receptura Ergolidu Eko to wynik wieloletnich badań nad wpływem płynów na materiały, z których

...