Fundament domu - jakie rozwiązanie wybrać?

Fundament przenosi na grunt wszelkie obciążenia konstrukcyjne od budowli, zabezpiecza przed wilgocią i jej skutkami, zapewnia komfort cieplny i niższe koszty eksploatacji systemu grzewczego. Wielkość i rodzaj fundamentu zależą od warunków gruntowo-wodnych oraz od konstrukcji i bryły budynku.

Zawsze konstrukcja fundamentów i materiały, z których je wykonujemy, muszą być dobrane do nośności gruntu. Należy je również posadowić poniżej poziomu przemarzania gruntów w danym rejonie kraju. Jeśli na działce są grunty piaszczyste, fundament może być posadowiony płycej. W budownictwie jednorodzinnym stosuje się przeważnie betonowe lub żelbetonowe ławy fundamentowe. Budynki wznoszone w technologii lekkiego szkieletu drewnianego posadawia się na betonowych lub żelbetonowych stopach fundamentowych. Na gruntach o małej nośności oraz wysokiej wodzie gruntowej można wykonać płytę fundamentową, która zapewnia równomierne osiadanie budynku i rozkłada obciążenia na dużą powierzchnię.

Alternatywą jest płytowy

...