Zasada 3 palet w budowie ogrodzeń JONIEC®

Paleta barw ogrodzeń firmy JONIEC® obejmuje odcienie jednolite (np. piaskowy, grafitowy, czarny) oraz MULTI-COLOR® (np. onyx, piryt, vera, getyt). MULTI-COLOR® to efekt uzyskany w toku produkcji charakteryzujący się tym, że każdy bloczek jest inaczej ubarwiony.

Podczas budowy ogrodzenia należy dobierać bloczki z różnych palet, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt końcowy. Bloczki MULTI-COLOR® należy wymieszać po to, by stworzyć możliwie najładniejszy melanż kolorystyczny. Natomiast bloczki jednolite należy ułożyć tak, aby obok siebie nie pojawiły się różnice w odcieniach - mogą one być spowodowane produkcją tych elementów w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego.

Producent bloczków z betonu może zagwarantować jednolitą kolorystykę i nasycenie barwą jedynie w obrębie jednej partii produkcyjnej. Bloczki pochodzące z różnych partii produkcyjnych mogą już nieznacznie różnić się między sobą. W rękach niewprawnej ekipy

...