Skuteczne drzwi przeciwwłamaniowe

Na rynku mamy wysyp drzwi dumnie nazywanych antywłamaniowymi. Wiele z nich oprócz nazwy ma niewiele wspólnego z bezpiecznymi drzwiami. Nazwa antywłamaniowe czy przeciwwłamaniowe jest dość nieprecyzyjna, ponieważ faktycznie przeciwwłamaniowych, a więc uniemożliwiających włamanie drzwi, prawie nie ma. Mówię „prawie”, ponieważ są oczywiście drzwi „pancerne” w wysokich klasach bezpieczeństwa dedykowane do skarbców, bunkrów i innych tego typu pomieszczeń, ale są to drzwi bardzo drogie, ciężkie i z pewnością nie nadające się do standardowych zastosowań.

Wracając do klasycznych zastosowań drzwi, a więc w domach, mieszkaniach i różnych innych pomieszczeniach i budynkach istotnych pod względem bezpieczeństwa, to profesjonalna nazwa takich drzwi brzmi: „drzwi o zwiększonej odporności na włamanie”, co do których wymogi wytrzymałości i odporności charakteryzuje norma PN-EN 1627 klasyfikując drzwi w klasach od RC1 do RC6. Poszczególne klasy określają rodzaj narzędzi użytych do włamania i czas ataku.

...