POZBRUK - nowoczesne rozwiązania budowlane

Aktualny system zamówień publicznych często wymusza na wykonawcach budowlanych szybką realizację zaplanowanych inwestycji. W obecnej sytuacji inwestorzy stają przed trudnym zadaniem wyboru najlepszych metod budowlanych. Dlatego potrzebne są rozwiązania spełniające trzy kluczowe wymogi: krótki czas budowy, wysoką jakość wykonania oraz utrzymanie kosztów inwestycyjnych na wyjściowym poziomie.

Bezpieczne rozwiązania w czasach niepewności

Na niepewną sytuację rynkową wpływa również brak atrakcyjnych gruntów z uregulowaną infrastrukturą oraz optymalnymi warunkami zabudowy. Wiele dostępnych powierzchni jest trudnych i drogich. Sprowadzenie, magazynowanie oraz utrzymanie materiałów budowlanych na placu budowy, a także organizacja przestrzeni dla wieloosobowych zespołów stanowi barierę organizacyjną dla deweloperów. Dlatego na polskim rynku pojawiły się rozwiązania, które usprawniły proces budowlany i pokonały problemy, przed którymi stawali zarówno architekci, jak i inwestorzy.

Prefabrykacja -

...