Dobrze ocieplone przegrody

Kluczowym elementem energooszczędnego domu są dobrze ocieplone przegrody - podłoga, ściany i dach. W sprzedaży są różne materiały izolacyjne - ważne, by dobrać je do specyfiki przegrody.

Styropian, wełna mineralna, granulaty, pianki - który z materiałów ociepleniowych wybrać? Każdy z nich ma swoją specyfikę i sprawdza się najlepiej w nieco odmiennych warunkach.

„Ciepłe” parametry

Z tematyką termoizolacyjności związanych jest kilka terminów, które warto poznać planując ocieplenie domu.

Jednym z najważniejszych jest współczynnik przewodności cieplnej (λ), który dotyczy własności termoizolacyjnych poszczególnych materiałów. Jego jednostką jest W/(m·K). Do ocieplania przegród budowlanych wykorzystuje się materiały słabo przewodzące ciepło – najlepiej nadają się do tego te, których przewodność cieplna jest znikoma i nie przekracza 0,04.

Kolejny istotny parametr to współczynnik przenikalności cieplnej (U). Opisuje on właściwości termoizolacyjne konkretnej przegrody budowlanej (np. ściany

...