ISOKORB typu AXT - energooszczędna izolacja attyk i balustrad

Stosowanie nośnych elementów termoizolacyjnych między balkonem a domem stało się standardem w nowoczesnym budownictwie. Jednak w dalszym ciągu izolowanie attyk i balustrad dokonuje się najczęściej poprzez ich ocieplenie. Wszelkie zaniedbania w izolacji tego typu kłopotliwych miejsc mogą doprowadzić do powstania mostków termicznych, których konsekwencją są straty energii, a nawet uszkodzenia konstrukcji. W odpowiedzi na te wyzwania firma Schöck stworzyła łącznik Isokorb typu AXT, który stanowi alternatywę do rozwiązań tradycyjnych.

Schöck Isokorb typu AXT to efektywne energetycznie i ekonomiczne rozwiązanie, które zapewnia dużą swobodę projektowania. Dzięki jego podwyższonej nośności, przed architektami otwierają się szerokie możliwości projektowe. Rozwiązanie takie pozwala między innymi na wykonanie oryginalnych konstrukcji attyk i wysuniętych przed fasadę balustrad lub bardzo dużych tarasów. Tam, gdzie dotąd stosowane było tradycyjne docieplenie grubą warstwą materiału izolacyjnego,

...