Właściwe decyzje

Lokalizację komina, jego rodzaj, wymiary i sposób wykonania w nowo budowanych domach określa zawsze projekt architektoniczny i instalacyjny budynku. Jednak niekiedy musimy zadecydować się na zmianę konstrukcji kominowej - np. ze względu na konieczność dostosowania do konkretnego rodzaju kotła do ogrzewania domu czy w związku z dobudową kominka. Również przy remoncie domu należy wybrać odpowiedni komin albo sposób jego modernizacji. Właściwe decyzje zapewnią niezawodną i bezpieczną eksploatację ogrzewania.

Komin pełni w każdym domu bardzo ważną rolę - odprowadza na zewnątrz zużyte powietrze oraz dym i spaliny, powstające we wszelkiego rodzaju urządzeniach grzewczych. Bywa, że jest zintegrowany np. z kanałami wentylacyjnymi, odpowietrzeniem kanalizacji czy wyprowadzonym na dach szybem instalacyjnym. Jego wyborowi warto poświęcić nieco czasu, aby podczas eksploatacji uniknąć kłopotliwych remontów.

Schemat rozmieszczenia w kominie kanałów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.
Schemat rozmieszczenia w kominie kanałów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

CO WPŁYWA

...