Ocieplenie przede wszystkim

Firma Baumit już od ponad 25 lat zajmuje się tematem „Zdrowego mieszkania" i zagadnieniem skutecznej termoizolacji. Owocem tych działań są innowacyjne produkty. Ale Baumit nie byłby sobą, gdyby zadowolił się dotychczasowymi efektami. I tak w 2015 roku zainicjowano największy w Europie porównawczy projekt badawczy dotyczący materiałów budowlanych. Wyniki prac są ekscytujące.

Mieszkaj zdrowo z firmą Baumit

Park badawczy VIVA: 13 eksperymentalnych domów wybudowanych w różnych technologiach, w których przeprowadza się symulację codziennych warunków użytkowania. Zastosowane materiały poddaje się badaniom pod kątem interakcji toksykologicznych, samopoczucia domowników, komfortu użytkowania oraz oddziaływania materiałów na zdrowie człowieka. Dane pomiarowe są rejestrowane przez komputery i zapisywane w stacji pomiarowej. Po 3 latach kilka milionów danych pomiarowych daje miarodajną z punktu widzenia naukowego wiedzę. Jednym z najważniejszych wniosków wyciągniętym przez firmę Baumit ze

...