Robert Galara, Wiceprezes Galmet

Przyszłość to OZE - powiedzieliśmy w firmie już kilka lat temu. Pod tym kątem zaplanowaliśmy rozwój firmy na najbliższe lata i konsekwentnie go realizujemy.

Tak też w przeciągu ostatnich blisko 10 lat zmieniały się potrzeby inwestorów budujących domy. Wzrost świadomości wpływu człowieka na środowisko naturalne, w tym jakość powietrza wokół nas, a także coraz większa dostępność urządzeń zasilanych przez Odnawialne Źródła Energii przełożyły się bezpośrednio na zmianę potrzeb i oczekiwań inwestorów. Do niedawna najczęściej wybieranym rozwiązaniem do ogrzewania domu i c.w.u. były kotły na węgiel, rzadziej drewno czasem nawet fl ot, muł czy inny odpad węglowy. Niewiele osób zwracało też uwagę na kwestię ekonomicznego magazynowania wyprodukowanej energii cieplnej.

Dzisiaj przepisy jasno precyzują, że produkowane mogą być tylko kotły c.o. spełniające najwyższe normy jakości oraz czystości spalin, a coraz więcej inwestorów wybiera energooszczędne ogrzewacze wody w najwyższych klasach

...