Agnieszka Pitrus, Head of Marketing Department SATEL

Systemy alarmowe na miarę zmieniających się potrzeb

Początkowo od instalacji alarmowych oczekiwało się jedynie tego, by zapewniały bezpieczeństwo i były łatwe w obsłudze. Wymagania inwestorów jednak rosną - wraz z rozwijającymi się technologiami, które umożliwiają wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Obecnie system alarmowy powinien nie tylko szybko reagować zarówno na włamanie, jak i na zdarzenia losowe (pożar, zalanie itd.), lecz także brać udział w realizowaniu automatyki budynkowej. W odpowiedzi na te potrzeby, oferujemy inteligentne centrale alarmowe, które umożliwiają stworzenie systemu zapewniającego nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort. Sterowanie m.in. oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją przyczynia się nie tylko do zapewnienia domownikom komfortowych warunków. Dzięki zarządzaniu wymienionymi instalacjami w energooszczędny sposób, doskonale wpisuje się także w utrzymujący się od lat trend proekologiczny. Opcja integracji naszych systemów z rozwiązaniami

...