Jak skutecznie ochronić piwnice przed zalaniem?

Podczas intensywnych, ulew oraz gwałtownych roztopów śnieżnych należy liczyć się ze spiętrzeniem w kanale oraz z przepływem zwrotnym w kanałach przyłączonych. Napierająca woda zamiast swobodnie spływać do kanału, cofa się i wdziera do piwnic, powodując ich zalanie. Problem ten dotyczy inwestorów, właścicieli domów i firm remontowych, ponieważ to właśnie na nich spoczywa obowiązek zabezpieczenia budynku przed przepływem zwrotnym. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest montaż odpowiedniego urządzenia przeciwzalewowego.

OCHRONA PRZECIWZALEWOWA PRZY SPADKU DO KANAŁU

W przypadku przewodów, które odprowadzają ścieki zawierające fekalia (z toalet, pisuarów) zaleca się stosowanie automatycznych zaworów zwrotnych, np. Staufix FKA. Taki zawór ma dwie otwarte klapy zwrotne (swobodny odpływ ścieków), które zamykają się i blokują automatycznie w momencie wystąpienia cofki.

Przepływ zwrotny zostaje rozpoznany przez sondę, w momencie 80% wypełnienia kanału. Informacja o wystąpieniu przepływu zwrotnego

...