Jarosław Kwaśniak, Product Manager Bruk-Bet®

Współczesne trendy w nawierzchniach

Przed laty, nawierzchnie brukowe wokół domu czy w przestrzeni publicznej projektowane były przede wszystkim ze względu na ich funkcjonalność użytkową, jako nawierzchnie utwardzone dla ruchu pieszego lub samochodowego. Aspekt wizualny był drugorzędny i nie stanowił zasadniczego tematu przy realizacji inwestycji. Dominowały głównie drobne kostki brukowe typu Behaton czy Holland, w podstawowej kolorystyce szarej lub czerwonej, które były układane na podjazdach, ścieżkach, tarasach oraz placach miejskich.

Z biegiem czasu i rozwojem technologicznym, prekursorzy wśród producentów wyrobów betonowych tacy jak firma Bruk-Bet®, zaczęli wprowadzać do oferty kostki brukowe i płyty tarasowe, których warstwa licowa była specjalnie uszlachetniana i gwarantowała wysokie walory dekoracyjne. To był początek produkcji wyrobów z serii Prestige, które aktualnie stanowią główną ofertę produktową i są najchętniej stosowanymi nawierzchniami zarówno przez klientów

...