Arkadiusz Kaliszczuk, Regionalny Kierownik Sprzedaży ELEKTRA

Elektryczne ogrzewanie podłogowe zawsze było chętnie wybierane przez wielu inwestorów. Preferencje inwestorów elektrycznego ogrzewania podłogowego zmieniały się wraz z rozwojem tych systemów. Najbardziej dynamiczny rozwój przypada na pierwszą i drugą połowę lat 90., kiedy to na polskim rynku pojawiły się pierwsze przewody grzejne.

Technologia wymagała jednak spełnienia pewnych określonych warunków, w szczególności dysponowania miejscem do ułożenia przewodów grzejnych, ponieważ należało je instalować wyłącznie w warstwie wylewki. Ten charakterystyczny sposób montażu był równocześnie pewnego rodzaju ograniczeniem dla inwestorów, którzy nie mieli możliwości podniesienia poziomu podłogi.

Doprowadziło to do sytuacji, w której producenci, aby umożliwić montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego również tym osobom, które mają już gotowe wylewki zaczęli oferować maty grzejne, które przeznaczone były do montażu w warstwie zaprawy klejowej do płytek ceramicznych.

Równocześnie ewolucji podlegały

...