Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

W budowanym domu z podpiwniczeniem chciałbym w piwnicy umieścić saunę z zapleczem sanitarnym, zatem konieczne będzie doprowadzenie tam instalacji wodno-kanalizacyjnej. Znajomi ostrzegają mnie, że podłączenie odpływów do kanalizacji w piwnicy grozi zalaniem pomieszczeń w przypadku cofnięcia się ścieków - u mnie na razie będzie szambo do czasu pobudowania sieci kanalizacji gminnej. Czy takie zalanie może rzeczywiście wystąpić i jak go uniknąć?

Odpływy do instalacji kanalizacyjnej, które są ulokowane poniżej poziomu terenu otaczającego dom, są potencjalnym miejscem zwrotnego wypływu ścieków. Powstaje on np. w wyniku intensywnych opadów, powodujących spiętrzenie wody w sieci kanalizacji ogólnospławnej, zapchania rur lub awarii przepompowni, bądź w następstwie przepełnienia zbiornika na nieczystości płynne (bezodpływowego, jak i w składzie przydomowej oczyszczalni ścieków). Wsteczny wypływ może pojawić się również na wyższych poziomach budynku, jeśli odpływ do sieci czy szamba ulegnie

...