Krzysztof Ciemięga, Dyrektor Generalny Bosch Termotechnika

Największa zmiana, którą przeszedł rynek budowlany na przestrzeni ostatnich lat to wzrost świadomości użytkowników. Klienci, coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na parametry, ale przede wszystkim na ekologiczny aspekt urządzeń grzewczych. Widać to po rosnącym zapotrzebowaniu na kotły gazowe oraz pompy ciepła oznaczone wysokimi klasami energetycznymi.

Urządzenia te coraz częściej wypierają z rynku kotły na paliwa stałe, które przestały już być tanią alternatywą jako źródło ciepła w budynkach mieszkalnych. Jest to związane z tym, że społeczeństwo jest coraz bardziej wyedukowane w dziedzinie technologii pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Ponadto, postęp technologiczny w konstrukcji urządzeń grzewczych jest bardzo dynamiczny. Należy również pamiętać, że kocioł gazowy czy pompa ciepła są urządzeniami prawie bezobsługowymi. Poza standardowymi przeglądami technicznymi nie wymagają interwencji ze strony użytkownika, natomiast coraz wyższe standardy energetyczne nowobudowanych

...