Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym czy szambo

Planuję rozpoczęcie budowy domku jednorodzinnego i nurtuje mnie, w jaki sposób najlepiej pozbyć się ścieków? Zorientowałem się, że w rejonie przewidywanej budowy nie ma sieci kanalizacyjnej, pozostaje więc wybór między szambem a przydomową oczyszczalnią ścieków. Które z tych rozwiązań jest tańsze i mniej kłopotliwe w eksploatacji?

Pod względem kosztów eksploatacyjnych przydomowa oczyszczania jest znacznie tańsza od częstego opróżniania szamba, choć nakłady inwestycyjne na jej budowę będą wyższe niż na sam zbiornik.

Jednak o możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków decydują przede wszystkim uregulowania formalno-prawne, dotyczące konkretnej nieruchomości. Władze samorządowe ustalają, w jaki sposób mają być gromadzone i odprowadzane ścieki z gospodarstw domowych na określonym terenie. Te regulacje prawne zamieszczane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), decyzji o warunkach zabudowy lub w uchwale samorządu i zależnie od nich dopuszczalna jest jedna lub

...