Papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS

Papa Braas-Bit Premium SBS jest produktem bitumicznym, wykorzystywanym jako warstwa wstępnego krycia na dachy spadziste. Można jej użyć gdy występuje pełne poszycie dachu, np. deskowanie. Produkt ten można zastosować jako zabezpieczenie hydroizolacyjne dachu spadzistego pod warunkiem odpowiedniego ułożenia. Cecha ta jest bardzo przydatna jeżeli zachodzi konieczność pozostawienia dachu bez pokrycia zasadniczego oraz gdy pochylenie połaci jest mniejsze, niż zalecane przez producenta pokrycia.

Papa Braas-Bit Premium SBS charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami technicznymi ze względu na wykorzystanie surowców najwyższej jakości oraz zastosowanie zaawansowanych technologii produkcji. Jest to nowoczesna papa na osnowie z kompozytowej włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, która chroni przed promieniowaniem UV, natomiast strona spodnia

...