Nawiewnik powietrza INSOLIO HS - dostęp do czystego powietrza!

Insolio HS to pierwszy zintegrowany nawiewnik powietrza z możliwością montażu w nowoczesnych drzwiach podnoszono-przesuwnych typu HS oraz w oknach z roletą zewnętrzną.

Insolio HS montowany jest poziomo pomiędzy górną częścią ramy a nadprożem lub pionowo w górnej części ramy okna w przypadku okien z roletą zewnętrzną. W ten sposób kanał obejmuje zarówno ramę okna jak i prowadnicę rolety, a ilość nawiewanego powietrza pozostaje niezmienna nawet przy całkowitym zamknięciu rolety.

Do podstawowego filtra Brevis Standard dołączyły dwa nowe filtry powietrza, w tym filtr z węglem aktywnym. Zaprojektowane i udoskonalone dla jeszcze lepszej ochrony przed smogiem, alergenami, szkodliwymi substancjami, a nawet nieprzyjemnymi zapachami.

Filtr Węglowy z węglem aktywnym pochłania do 45% pyłu zawieszonego PM2.5 i do 98% pyłu zawieszonego PM10, dodatkowo oczyszczając napływające powietrze z węglowodorów, substancji organicznych i alergenów.

Filtr Select to najbardziej zaawansowany filtr przeznaczony do

...