Nowy automat nawiewny ZLA 125 z izolacyjnością akustyczną do 59 dB

Przez ten nawiewnik o uniwersalnym zastosowaniu napływa do pomieszczenia powietrze zewnętrzne idealnie rozprowadzone, przefiltrowane i optymalnie wyciszone. ZLA 125 składa się z panelu nawiewnego, zestawu montażowego i czerpni.

Dzięki rozsuwanej rurze teleskopowej pasuje do wszystkich rodzajów ścian o grubości od 260 do 500 mm. Nie wymaga podłączenia elektrycznego. Do wyboru są dwa panele nawiewne o stałej wydajności (22 m3/h lub 30 m3/h), które są samoregulujące i utrzymują stałą wydajność przy zmiennych poziomach różnicy ciśnień oraz panel nawiewny z kontrolą wilgotności, który reaguje automatyczne na zmiany poziomu wilgotności w pomieszczeniu i dostosowuje wydajność w zakresie od 6 do 45 m3/h przy ciśnieniu 20 Pa.

Wszystkie panele nawiewne są wyposażone w łatwe do wymiany filtry Iso Coarse 30%. Zestaw montażowy i czerpnia zawierają elementy dźwiękochłonne w celu optymalnej redukcji hałasu. Po zastosowaniu dodatkowego elementu tłumiącego ZLA 125 SE w ścianie o grubości 500 mm można

...