X Kongres Stolarki Polskiej - rozmowy o przyszłości branży

W dniach 23-24 maja 2019 roku odbędzie się X Kongres Stolarki Polskiej. To najważniejsze wydarzenie w branży stolarki budowlanej w Polsce pozwala na wyznaczenie dalszych kierunków rozwoju sektora. Posłużą temu dyskusje prowadzone w ramach bloków tematycznych kongresu.

Renoma, jaką cieszy się wydarzenie sprawia, że biorą w nim udział nie tylko właściciele i kadra zarządzająca firm, lecz również reprezentanci świata biznesu, nauki i polityki oraz liczne grono dziennikarzy. Już niebawem, uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu spotkają się, aby wspólnie rozmawiać o najważniejszych tematach związanych z funkcjonowaniem branży.

Program merytoryczny X Kongresu Stolarki Polskiej tworzą trzy bloki tematyczne.

Pierwszy blok tematyczny, zatytułowany „Przemysł 4.0 w branży stolarki budowlanej” poświęcony zostanie omówieniu zagadnień związanych z czwartą rewolucją przemysłową, jak bywa też określany Przemysł 4.0. Uczestnicy I bloku tematycznego, dzięki wystąpieniom ekspertów i zaprezentowaniu

...